Co vše je potřeba zařídit po svatbě

poznámky

poznámky

Jakmile skončí svatební shon a z Vás se jako z nevěsty stane novomanželka, nastávají další povinnosti související se změnou stavu a příjmení. Nejdůležitější z nich je ihned po sňatku zažádat o změnu občanského průkazu. To platí pro oba manžele. Místem pro ohlášení takové změny jsou ohlašovny městských či okresních úřadů kdekoliv po celé republice. Zde Vám ustřihnutím růžku zneplatní stávající občanský průkaz a do vydání nového průkazu se prokazujete dokladem vydaným příslušným úřadem značícím probíhající změnu občanského průkazu. Ten je možné si vyzvednout pouze na místně příslušném úřadu dle místa Vašeho bydliště. Tento krok je třeba udělat do deseti dnů po obdržení oddacího listu. Před vyzvednutím průkazu, na kterém je zveřejněna Vaše fotografie, si k žádostem připravte novou fotografii požadovaného formátu a oddací list.


Po změně občanského průkazu čekají nevěstu změny dalších dokladů, zejména pak změna pasu, pokud se chystáte cestovat do zahraničí mimo Evropskou unii. Pro cestování v rámci Evropské unie Vám postačí občanský průkaz. Pokud se jako novomanželé chystáte na svatební cestu a nevěsta ještě nemá nový pas, zakoupíte si v cestovní agentuře zájezd na staré jméno nevěsty a nevěsta cestuje se starým pasem, nový si zařídí po návratu domů. Třetím důležitým dokladem, který je potřeba změnit, je řidičský průkaz. Bez toho budete jen těžko dojíždět vlastním autem za prací nebo o víkendech navštěvovat známé a příbuzné.
A tím změny nekončí. Následují změny bankovních účtů, e-mailových schránek, pojištění, případně smluv, tedy všude, kde jste doposud vedena pod Vaším jménem za svobodna. Nezapomeňte nahlásit změnu stavu svému zaměstnavateli, ten tyto nové informace musí oznámit státním institucím, se kterými je z titulu Vašeho pracovního poměru v kontaktu. Pokud jste osobou samostatně výdělečně činnou, musíte změnu nahlásit také na živnostenský úřad. Na zdravotní pojišťovně vyřídíte změnu na počkání. Pro tyto změny ve většině případů pouze předložíte nový občanský průkaz a oddací list.
Změna všech těchto náležitostí je během na dlouhou trať, nicméně pamatujte, že se vdáváte jednou za život a veškeré nekonečné papírování a domlouvání tedy lehce zvládnete.